FANDOM


Visari Ten artykuł to zalążek!
Ten artykuł to jedynie zalążek, zawiera jedynie szczątkowe informacje o temacie.

Jeśli możesz: rozbuduj go!

220px-ISA sign

Logo ISA

Interplanetary Strategic Alliance (Międzyplanetarny Sojusz Strategiczny) – organizacja której celem jest ochrona koloni United Colonial Nations (Zjednoczonych Państw Kolonialnych). Do ISA należą główni bohaterowie gry.


Inauguracja ISAEdytuj

UCN odkryło, że komunikacja nie jest w stanie zapewnić stabilnego zarządzania koloniami z głównej planety. Dlatego stworzono Międzyplanetarny Sojusz Strategiczny (ISA) - koncepcja, która pozwala na jednolity system obrony. UCN umożliwia ISA: tworzenie kopii zapasowych, szkolenie, dostarcza sprzęt, finansuje operacje, dostarcza chętnych ludzi po wstępnej kwalifikacji. ISA ma gromadzić dochody, tworzyć policję i lokalną ochronę. Polecenia lokalne ISA są bezpośrednio podporządkowane pod cywlili UCN, a nie UCA. Wszystkie polecenia są od siebie całkowicie niezależne, siła budżetu zależy od bogactwa rządów lokalnych. ISA Altair i ISA Alfa Centauri były jednymi z pierwszych komend ISA utworzonych w 2133 r.

Organizacja ta walczy z Imperium Helgańskim i próbują w części pierwszej i Liberation(PSP) killzone'a odepchnąć siły inwazyjne Helghastów z planyty Vekty, a w części drugiej są najeźdzcami.

Znani członkowie ISAEdytuj

Zobacz Też:Edytuj